Widok stateczności Iapońskiey sto osmnaście zacnych męczenników Iezusa Chrystusa zamordowani prez miecz, ogień y wodę korony chwały nieśmiertelney dostąpili roku 1622. W Poznaniu, w drukarni Iana Wolraba, Roku 1625.

構造情報

ページリスト

ダウンロード