Rechte beschryvinge van het machtigh koninghrijck van Iappan, bestaende in verscheyde vragen, betreffende des selfs regiering, coophandel, maniere van leven, strenge justitie &c. voorgestelt door den Heer Philips Lucas, directeur generael wegens den Nederlandsen Staet in India, ende door de Heer Françoys Caron, President over Comp. ommeslach in Iappan, beantwoort inden lare 1636. Welcke nu door den selven Autheur oversien, vermeerdert en uytgelaten is de Fabuleuse aentekeningen van Hendrick Hagenaer, soo dat nu alles met zijn voorige Origineel komt te accorderen, en met Kopere Figueren verrijckt In 's Gravenhage, by Johannes Tongerloo, Boeckverkooper (1661).

構造情報