Rechte beschryvinge van het machtigh koninghrijck van Jappan, bestaende in verscheyde vragen, betreffende des selfs regiering, coophandel, maniere van leven, strenge justitie &c. voorgestelt door de Heer Philips Lucas, Directeur Generale wegens den Nederlandsen Staet in India, ende door de Heer Françoys Caron, president over de Comp. ommeslach in Jappan, beantwoort inden Iare 1636. Welcke nu door den selven autheur oversien, vermeerdert en uytgelaten is de fabuleuse aentekeningen van Hendrick Hagenaer, so dat nu alles met zijn voorige origineel komt te accorderen, en met lopere figuren verrijckt. In 's Gravenhage, by Johannes Tongerloo, Boeckverkooper, 1662.

構造情報

ページリスト

ダウンロード