Den H. Franciscus Xaverius vande Societeyt Jesu, voor besonderen patroon tegen de peste, aen-ghenomen vande edele, VVeerde, ende Voorsinnighe Heeren myn heeren Burghmeesters en de Schepenen der Stadt van Brugghe, Gedruct tot Brugge, by de Weduwe van I. Clouwet. 1666.

構造情報

ページリスト

ダウンロード