Solemniteyt der verkiesinghe van den H. Franciscus Xaverius, tot eenen besonderen patroon teghen de peste, voor de Stadt van Brugghe. Aen-ghenomen Vande Edele, Wyse, en Voorsienighe Heeren Myn Heeren den Schout, de Burgh-Meesters, Schepenen, ende Raeden, der Stede van Brugghe. Tot Brugghe, ghedruct by de Weduwe van I. Clouwet.

構造情報

ページリスト

ダウンロード