Een kort beskriffning uppa trenne resor och peregrinationer, sampt konungarijket Japan: I. Beskrifwes een Reesa som genom Asia, Africa och manga andra hedniska Konungarijken ... aff Nils Matson Kiöping ... II. Forstelles thet stoora och machtiga konungarijke Japan ... III. Beskrifwes een reesa till Ost Indien, China och Japan, giordh och beskrefwen aff Oloff Erickson Willman ... IIII: Uthfores een rees ifrän Muszcow till China, genom Mongul och Cataija ... Wisingsborgh: Johann Kankel, 1667.

構造情報