Gedenkwaerdige gesantschappen der Oost-Indische Maatschappy in 't Vereenigde Nederland, aan de Kaisaren van Japan: vervaetende wonderlijke voorvallen op de togt der Nederlandtsche gesanten. Beschryving van de dorpen, sterkten, steden, landtschappen, tempels, gods-diensten, dragten, gebouwen, dieren, gewasschen, bergen, fonteinen, vereeuwde en nieuwe oorlogs-daaden der Japanders: Verçiert met een groot getal afbeeldsels in Japan geteikent: Getrokken uit de geschriften en reisaanteikeningen der zelve gesanten. Door Arnoldus Montanus. t'Amsterdam, by Jacob Meurs, Boekverkooper en Plaat-snyder, op de Kaisarsgraft, schuin over de Wester-markt, in de stad Meurs, 1669.

構造情報

ページリスト

ダウンロード