Jaerlijcken Brief van Japonien Van het Iaer 1624. Aenden Seer Eerweerdighen P. Mutius Vitellescus Generael vande Societeyt Iesv, Van Hondert, en vijf en-sestich Martelaers die int selue iaer, op verscheyde manieren, voor Het H. Catholijck Ghelooue kloeckelijck gestoruen zij. Tot Mechelen, Gedruckt by Hendrick Zaye 1628.

構造情報

ページリスト

ダウンロード